Studijska montaža

Montiranje snimljenog studijskog video materijala je takođe oblast u kojoj imamo bogato iskustvo i zadovoljne klijente koji su naša najbolja reklama.

Fotografske usluge

FOTO STUDIO ZARA

 

Marija Stajković Stepanović PR

PIB
110654304

Matični broj
64939246

Eurobank Direktna
250403000270578034

Telefon:
 

063 1749263

 

064 2843471

 
 
 
e mail:
 

fotostudiozara@gmail.com